Wnioski do pobrania

 

1. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury  technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  - pobierz

 

2. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót  - pobierz

 

3. Klauzula informacyjna RODO