Szybki kontakt

tel. 59 86 23 987

fax 59 86 23 944

email: zdplebork@poczta.onet.pl

email: sekretariat@zdplebork.pl